KURSY NA PRAWO JAZDY

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. A

Tą kategorię prawa jazdy muszą uzyskać wszyscy Ci, którzy marzą o dalekich podróżach na motocyklu. Kat A prawa jazdy uprawnia bowiem do jazdy motocyklem, lub też motocyklem z przyczepką, oraz do prowadzenia pojazdów objętych kategorią prawa jazdy AM (czyli motorower i czterokołowiec). Prawo jazdy kat. A może otrzymać osoba, która ukończyła 24 lata, lub 20 lat, jeśli od 2 lat jest posiadaczem prawa jazdy w kategorii A2.

Co należy zrobić aby otrzymać prawo jazdy kat. A? Najpierw należy zapisać się na odpowiedni kurs na prawo jazdy. Kurs na prawo jazdy kat. A składa się z części teoretycznej (poznanie przepisów ruchu drogowego i zasad kierowania motocyklem) i praktycznej (jazda motocyklem w ruchu miejskim). Kurs na motocykl zakończony jest egzaminem wewnętrznym, który następnie uprawnia kursanta do podejścia do egzaminu państwowego. Egzamin państwowy również składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym otrzymuje się prawo jazdy z kat. A.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A to około 1500 złotych

KURS NA PRAWO JAZDYKAT. B

Posiadanie prawa jazdy z kat. B to dziś standard. Takie prawo jazdy nie tylko pomaga w znalezieniu lepszej pracy (osoby posiadające prawo jazdy są lepiej oceniane prze rekruterów), ale zapewnia nam także większą swobodę w komunikacji. Prawo jazdy kat. B uprawnia głownie do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony. Dodatkowo posiadacze takiego prawa jazdy mogą prowadzić pojazd mechaniczny do 3,5 tony z przyczepką lekką, a także motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Oczywiście zanim otrzyma się prawo jazdy kat. B niezbędne jest przystąpienie do kursu nauki jazdy.

Kurs na prawo jazdy kat. B, podobnie jak kurs na motor, składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Wykłady koncentrują się wokół takich zagadnień jak przepisy ruchu drogowego, pierwsza pomoc i budowa mechaniczna samochodów. Część teoretyczna zakończona jest egzaminem testowym. Następnie kursant bierze udział w lekcjach praktycznych kierowania samochodem w ruchu drogowym. Następnie po 30 obowiązkowych godzinach praktyki kursant zdaje egzamin praktyczny. Kolejnym krokiem jest już tylko egzamin w WORD. Na otrzymanie prawa jazdy czeka się około 2 tygodnie od momentu złożenia wniosku.

Cena kursu na prawo jazdy kat. B to około 1500 złotych

KURS NA PRAWO JAZDYKAT C+ E

Od razu należy zaznaczyć czym jest kategoria E prawa jazdy. Sama kategoria E uprawnia kierowcę do prowadzenia pojazdu z przyczepą, której masa rzeczywista nie może przekraczać masy pojazdu 3,5 t powiększonej o 40%. Teraz sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Przepisy prawa wyróżniają kolejne dwie kategorie prawa jazdy - C+E i C1+E. Osoba która posiada kategorię prawa jazdy C+E może prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą, oraz zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazd wolnobieżny z przyczepą (przyczepami). Z kolei osoba która dysponuje prawem jazdy z kategorią C1+E może kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t.

Co należy zrobić aby uzyskać prawo jazdy kat. C+E? Pierwszym krokiem będzie zapisanie się na kurs na prawo jazdy. W kursie na prawo jazdy kat. C+E może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 21 rok życia i posiada kat. C. W przypadku rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej, prawo jazdy kat. C+E można rozpocząć w wieku 18 lat. Dodatkowo należy zdobyć oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Kurs na prawo jazdy C+E rozpoczyna się od zajęć teoretycznych. Następnie kursanci zobowiązani są do jazdy w ruchu drogowym. Profesjonalne szkoły jazdy wyposażone są zazwyczaj w takie samochody ciężarowe jakie stosuje się na państwowych egzaminach.

Cena kursu na prawo jazdy kat. C+E to około 3000 złotych

KWALIFIKACJA WSTĘPNADLA KIEROWCÓW

Kurs kwalifikacji wstępnej ma na celu poprawę umiejętności kierowców samochodów ciężarowych i pojazdów przewożących ładunki towarowe i osobowe. Do uczestnictwa w tym kursie zobowiązani zostali kierowcy którzy uzyskali uprawnienia dla kategorii C, C+E, C1 i C1+E, oraz D, D+E, D1 i D+E. Kwalifikacja wstępna w zależności od posiadanych uprawnień i wieku kierowcy została podzielona na kilka rodzajów - kwalifikacja wstępna pełna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca i kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.

Po części kwalifikacja wstępna jest powtórzeniem zakresu zagadnień z kursów na prawo jazdy w kat C i D. Jednak w tym kursie szczególny nacisk kładzie się na transport ładunków. Kwalifikacja wstępna to kurs w trakcie którego poruszane są takie tematy jak bezpieczeństwo przewozu towarów i osób, optymalizacja paliwa, bezpieczne kierowanie pojazdem ciężarowym i przepisy transportu drogowego.

W zależności od rodzaju cena kursu kwalifikacji wstępnej to koszt wynoszący od 700 do nawet 3000 złotych

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE KURSÓW NA PRAWO JAZDY? NAPISZ DO NAS!